MI, ÉS KINEK SZÓL A BIBLIAI AKADÉMIA?

A Bibliai Akadémia olyan szolgálat, amit haszonnal forgathat mindenki, aki a Szentírás mélyebb ismeretére törekszik. A feltöltésre kerülő anyagok elsősorban evangéliumi keresztény szellemiségű igehirdetőknek és bibliatanítóknak készültek, de kerültem az elvont szakmai hipotézisek feletti viták bemutatását, hogy az olvasó minél egyszerűbben megragadhassa a bibliai szövegben rejlő bölcsességet. Azt szeretném, ha ezek az írások segítenének olvasóiknak abban, hogy megértsék a szent írásokat, melyek üdvösséges bölcsességet közvetítenek a Krisztus Jézusba vetett hit által (2Tim 3,15-17).

Az itt közölt anyagok egy részében bemutatom a bibliai szövegek tanulmányozásának hét egyszerű lépését, közlök kész írásmagyarázatokat, melyek e lépések figyelembevételével készültek, valamint olyan műveket mutatok be, amelyek segítségével a bibliaolvasó emberek is alapos írásismeretre tehetnek szert.

Magamról annyit szeretnék elárulni, hogy lelkipásztor (1974-től) és teológiai tanár vagyok. E utóbbi tevékenységemet a Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképzős Intézetében kezdtem (1980-1989), majd az Adventista Teológiai Főiskolán (1989-2001), és a Közép-afrikai Adventista Egyetemen folytattam (2001-2009), majd visszatértem az Adventista Teológiai Főiskolára (2009). Ez utóbbi két intézményben összesen tizennyolc évet töltöttem el, mint az intézmények rektora. Doktori diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem; Áder János, Magyarország államfője 2017-ben egyetemi tanárrá nevezett ki.

Könyveim:

 • Örökké való evangélium, Adventista Egyház, Budapest, 1987, 85 p.
 • Hetednapi adventista egyház, Több mint száz éve Magyarországon, Adventista Teológiai Főiskola, Budapest, 2011, 73 p.
 • Hetednapi adventista egyházközi kapcsolatok, Advent Kiadó, Budapest, 2015, 123 p.
 • Három angyal – egy üzenet, Advent Kiadó, Budapest, 48 p.
 • Laodiceai üzenetek, Advent Kiadó, Budapest, 2010, 57 p.
 • Hit általi megigazulás és hetednapi adventista identitás, Adventista Teológiai Főiskola, Pécel, 2017, 255 p.
 • Az üdvösség rendje, Adventista Teológiai Főiskola, Pécel, 2017, 183 p.
 • Együttműködés, koordináció és konszenzuskeresés, Ki kormányozza az egyházat? Adventista Teológiai Főiskola, Pécel, 2017, 151 p.
 • Teljes bizonyossággal reménykedjetek, A keresztény reménység bibliai tanításának rendszere, Advent Kiadó, Budapest, 2017, 109 p.
 • Hetednapi adventista mítoszok, Az 1888-as üzenet, az ómega-válság és az utolsó nemzedék, Adventista Teológiai Főiskola, Pécel, 2018, 96 p.
 • A reformáció vége?, Advent Kiadó, Budapest, 2018, 57 p.
 • Az elpecsételtek, Advent Kiadó, Budapest, 2019, 88 p.

A BIBLIAOLVASÁS HÉT LÉPÉSE

A Szentírás bölcsé tehet téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által (2Tim 3,15). Ezért…

 1. Olvasd el a kiválasztott szakaszt többször is!
 2. Vizsgáld meg a szöveg történeti, kulturális hátterét!
 3. Állapítsd meg a szakasz műfaját!
 4. Vizsgáld meg a szűkebb és a tágabb szövegösszefüggést!
 5. Elemezd a szöveg kulcsfontosságú szavait és mondatait!
 6. Foglald össze a feltárt üzenetet!
 7. Alkalmazd az üzenetet itt és most!

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen” (2Tim 3,16-17).

Okleveleim és képzéseim: