Adtam neki időt a megtérésre

Adtam neki időt a megtérésre


Szerző: Szilvási József
Kiadás dátuma: 2018
Oldalszám: 67

Kivonat:
A „megtérni” ige összesen 12 helyen található meg a Jelenések könyvében, 8 a hét gyülekezetnek írt levélben (Jel 2-3), 4 (Jel 9,20-21; 16,9,11) a könyv apokaliptikus részeiben olvasható. Kinek kell megtérnie? A könyvben található hét gyülekezetnek, az egyetemes egyháznak, vagy mindazoknak, akik a földön laknak? Minden embernek meg kell térnie, ha üdvözülni akar, de a Jelenések könyve, apokaliptikus jellegénél fogva elsősorban azoknak szól, akik keresztényeknek vallják magukat. A könyv hangsúlyos üzenete a gyülekezetek megtérése, megújulása és a reformációja. Ezért megvizsgáljuk a Jelenések könyvében található gyülekezeteknek írt leveleket abból a szempontból, hogy mit mondanak a megtérésről, az új életről, és annak várható jutalmáról. Mivel minden levél döntésre hívó szózattal, majd győzelmi ígérettel zárul, a megtérés üdvös lehetőség minden keresztény számára.