I. évfolyam 3. szám Melyiket válasszam? A magyarázatos Bibliák a protestánsok körében, először az angolszász világban jelentek meg. E bibliakiadások prototípusának a „Genfi Bibliát” (Geneva Bible) tartják, amit 1560-ban, Genfben készítettek azok az angliai protestáns teológusok, akik ide menekültek a hazájukat sújtó üldözések elől. Ezt a bibliafordítást, ami a maga idejében fontos szerepet töltött be a protestáns hit védelmében, még mindig megtaláljuk a piacon. Négy évszázadon keresztül egyedülálló magyarázatos bibliakiadás volt ez, amihez a huszadik század elején két magyarázatos kiadás társult. E kettő ki is jelölte azt a két irányzatot, ami napjainkig jellemzi a magyarázatos bibliakiadásokat. Frank Charles Thompson magyarázatos Bibliája nem kötelezte el magátElolvasom >

I. évfolyam 2. szám Melyiket válasszam? Bármilyen banálisnak tűnik, de ahhoz, hogy olvasni és értelmezni tudjuk a Bibliát, szükségünk van megbízható bibliai szövegre. Kevés olvasó van, aki otthonosan mozog a bibliai nyelvekben, ezért legtöbben anyanyelvükön olvashassák a Bibliát. Mi, magyarok szerencsés helyzetben vagyunk, mert számos zsidó és keresztény bibliafordítás van a piacon. Az elérhető magyar fordítások közül csak azokat a teljes bibliafordításokat mutatom be, amelyekhez viszonylag könnyen hozzá tudunk férni.1 Protestáns fordítások Szent Biblia, 1908: Magyar nyelven ma a legtöbb evangéliumi protestáns gyülekezetben a Károli Gáspár által fordított „Szent Biblia” 1908-as átdolgozott kiadását használják. Károli Gáspár 1590-ben adta ki fordítását Vizsolyban. A fordítás átdolgozása márElolvasom >

I. évfolyam 1. szám Nyolc évig tartó közép-afrikai tanítói szolgálatom során sokszor panaszkodtak hallgatóim, hogy anyanyelvükön nincsenek kézikönyvek, melyek megkönnyíthetnék a bibliai szövegek megértését. Hogyan hirdethetik az igét egész életükben úgy, hogy csak egy szál Biblia van a kezükben? Jogos volt a kérdés, mégis azt mondtam nekik, ha megtanuljátok olvasni és értelmezni a Szentírást, nem lesztek elveszett emberek. Aztán megpróbáltam lépésről lépésre bevezetni őket a bibliaolvasás rejtelmeibe. Spirituális jelleg A Biblia nem tartozik a könnyű olvasmányok közé, megértésének vannak lelki és szakmai kihívásai is. A Biblia szent könyv, olyan iratok gyűjteménye, melyben mind az írók, mind az olvasók Isten szavát ismerték fel emberi nyelven. AztElolvasom >